Vilkår for anvendelse af produkterne

Oplysninger

Vi bestræber os på at garantere ajourførte oplysningerne, når de udgives på denne hjemmeside. JamesHardie® kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller mangler i teksterne, og deraf følgende eventuelle tab eller skader (også økonomiske).Aktiekøb: Rådfør dig altid med en professionel aktiehandler eller finansekspert, inden du træffer beslutninger omkring handel med virksomhedens aktier.

Hyperlink og overførsler

Hyperlink til tredjeparts-hjemmesider på denne hjemmeside er kun til information. James Hardie® kan ikke holdes ansvarlig for indhold og/eller overførsler foretaget fra de pågældende hjemmesider - og i al almindelighed alle overførsler af indhold fra vores hjemmeside.

Reproduktionsret og firmanavn

  • Copyright© 2013 James Hardie Europe B.V. Med forbehold af alle rettigheder.
  • ™ og ® symboliserer mærkerne eller mærket som fremlagt af James Hardie Technology Ltd.
  • Logoet JamesHardie® er et indgivet af James Hardie Technology Ltd.

 

 

© 2017 James Hardie Building Products Ltd.