Miljø

James Hardie fokuserer på miljøet og optimerer processer

Igennem de seneste år er holdbarhed blevet et stort fokusområde i såvel medierne som for byggebranchens parter, der alle kender vigtigheden i at respektere og forbedre vores miljø. James Hardie® er opmærksom herpå og yder et stort bidrag i at belaste miljøet mindst muligt. Som førende producent af byggematerialer på verdensmarkedet er James Hardie® bevidst om sine forpligtelser til at fremme energieffektive bygninger og bæredygtige boliger. For at leve op til den forpligtelse tilbyder vi produkter, der gør det muligt at reducere vedligeholdelsesudgifter for huse og bygninger betragteligt. Endvidere arbejder James Hardie® til stadighed på at reducere den nødvendige energimængde til hhv. fremstilling og levering af vores produkter verden over. Vi er stolte af de hidtil opnåede resultater, men vi stopper ikke her. Vi tror på vigtigheden af bæredygtigt og holdbart byggeri. Derfor bidrager vi på følgende måder:

 • Bæredygtige produkter
 • Bæredygtige råstoffer
 • Bæredygtig produktion
 • Bæredygtigt design

Klik på et af fanebladende nedenfor for at få flere oplysninger.

 • Produkter

  James Hardie® facadebeklædning er fremstillet af fibercement og forbruger meget lidt energi sammenlignet med tilblivelsen af en række andre byggematerialer som fx murværk og beton. Det drejer sig om forbruget af energi under produktionsprocesserne og driftsenergi generelt. Endvidere er vores produkter ekstremt holdbare og skal derfor yderst sjældent demonteres og bortskaffes for at skifte facadebeklædning.

   

  ColorPlus® teknologi

  ColorPlus® teknologien bibringer ikke kun en holdbar finish af høj kvalitet, men indebærer også mange miljømæssige fordele i forhold til maling påført direkte på byggepladsen. Den patentbeskyttede fabrikationsproces består i at brænde adskillige lag maling på produkterne udført direkte på fabrikken. Den proces eliminerer organiske forbindelser (VOC) i at spredes. ColorPlus® produkter reducerer ligeledes behovet for vedligeholdelse og maling påført på byggepladsen. ColorPlus® holdbare finish eliminerer behovet for at male facaden igen og igen og reducerer dermed også antallet af de brugte pensler og halvtomme bøtter, der ender på lossepladsen. At den fabrikspåførte maling er absolut ensartet er et yderligere argument naturligvis.

 • Råstoffer

  Vi anvender naturlige og holdbare råstoffer - såsom cement, sand, papirfibre og vand. Vores fornemste opgave og mål er at tilbyde produkter af en kvalitet, som forbrugeren forventer, samtidig med at vi minimerer den indvirkning, som brugen af disse materialer har på miljøet.

   

  Den gode blanding

  Vi vurderer kontinuerligt mulighederne for at anvende genbrugeligt affald eller andre genanvendelige materialer i vores produkter. De pågældende materialer må dog ikke have en negativ indvirkning på vores produkters ydeevne. Vores opgave er at producere produkter, der yder stor holdbarhed og reducerer vedligeholdelsen til et minimum. Vi vurderer derfor fortsat råstofsalternativer, men… slutproduktets holdbarhed er den afgørende faktor i vores beslutning, når det drejer sig om råstoffer.

   

  Lokal forsyning

  Hver James Hardie® fabrik i verden bruger lokale cement- og sandleverandører. James Hardie var også den første fibercementproducent, der motiverede eller etablerede underleverandører til at levere af cellulosefibre i Nordamerika. Det initiativ reducerede og/eller eliminerede behovet for at importere fibrene fra andre verdensdele.

   

  Ingen flyveaske

  Vi anvender ikke flyveaske i vores fibercementformel, da vi mener, det vil have en negativ indflydelse på produktets holdbarhed.

 • Produktion

  Vores fabrikker i Illinois (Peru) og i Virginia (Pulaski) er ISO 14001:2004 certificerede - Miljøledelse (SME). James Hardies fabrikker over hele verden fortsætter med at gøre ISO 14001 principper gældende - i overensstemmelse med vores politik om bæredygtighed og optimering af fremstillingsprocesserne. Dette understreges af de følgende overskrifter:

   

  Minimering / genbrug af affald

  Vi tester nye teknologier til at minimere affald og genbruge affaldsprodukter inden for rammerne af vores miljøprogram: ”0 affald”.

   

  Råstoffer

  Vi indkøber omkring 90 % af vores råstoffer hos lokale eller regionale leverandører i USA, Australien og i Østen.

   

  Reduceret brændstofforbrug

  Vores netværk af fabrikker i USA giver mulighed for en overordnet reducering af transportdistance og brændstofforbrug.

   

  Nedsættelse af VOC-udslip

  Brugen af færdigbehandlede ColorPlus® produkter mindsker VOC-udslip i atmosfæren fra malingsprodukter.

   

  Recirkulation af vand

  Vi udvikler teknologier, der gør det muligt for os at genbruge 100 % af det benyttede vand fra produktionen.

 • Design

  Vi ved, at miljømæssige hensyn nogle gange kan begrænse mulighederne i et nyt og mere nutidigt design på bygninger. Arkitekter, bygmestre og ingeniører skal træffe kvalificerede beslutninger om produkterne for at kunne skabe kvalitetsstrukturer, der rummer stor ydeevne, og som samtidigt opfylder kravet til lang holdbarhed.

  Det miljørigtige byggeri skal derfor kunne tilpasse sig adskillige stilarter - lige fra de mest traditionelle design til de mest moderne stilarter. James Hardie® produkter - fra HardiPlank® facadebrædder med træstruktur (CEDAR) til HardiePanel® facadeplader - tilbyder et så bredt udvalg af overflader og farver, at det bør kunne opfylde alle krav - både æstetiske, arkitektoniske og miljømæssige.

© 2017 James Hardie Building Products Ltd.